Φυσικοθεραπεια

Μία μικρή ενημέρωση για εσάς…

Λίγα λόγια για τη φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη φυσική αποκατάσταση της υγείας. Αξιολογεί και αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος αλλά και την ψυχολογική και κοινωνική υγεία. Είναι μια ξεχωριστή μορφή θεραπείας- φροντίδας η οποία μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές ορθοπεδικούς, νευρολόγους κ. α.

Όταν υπάρχει συνεργασία με ορισμένες ιατρικές μεθόδους, η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμπληρώσει τις μεθόδους αυτές και να συμβάλλει στην ταχεία επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα χωρίς επιπλοκές. Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς με το πολύτιμο κομμάτι της έρευνας.

Χρησιμοποιούνται μηχανήματα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) και τεχνικές με τα χέρια του φυσικοθεραπευτή αλλά και ασκήσεις (ενεργητικές, παθητικές, υποβοηθούμενες).

Είναι δηλαδή μια επιστήμη που συνδιάσει πολλές τεχνικές για να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

asd

Αναγώριση και θεραπεία της αιτίας των συμπτωμάτων

Η φυσικοθεραπεία θεραπεύει μεγάλο αριθμό παθήσεων χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές τεχνικές. Σε κάποιες περιπτώσεις η αιτία του πόνου ή της δυσλειτουργίας είναι προφανής, αλλά μερικές φορές η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη, ειδικά όταν τα συμπτώματα δεν είναι συγκεκριμένα ή είναι δύσκολο να περιγραφούν από τον ασθενή. Ο φυσικοθεραπευτής έχει στη διάθεση του μεγάλο εύρος δοκιμασιών που μπορεί να εφαρμόσει για να εντοπίσει και να αξιολογήσει το αίτιο των συμπτωμάτων και να σχεδιάσει αποτελεσματικά το πλάνο θεραπείας, αναγνωρίζοντας τις αιτίες και τους προδιαθεσικούς παράγοντες.

Ο φυσικοθεραπευτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για το παρόν πρόβλημα του ασθενή αλλά και για τους παράγοντες οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτό. Παράγοντες όπως η λάθος στάση σώματος, οι μυϊκές ανισορροπίες, κάποιες ίσως λανθασμένες και προβληματικές εργασιακές συνθήκες που μπορεί με την πληροφόρηση και την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή να διορθωθούν. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες υποτροπής μια πάθησης.

Αποκατάσταση μετά από ατυχήματα και αθλητικές κακώσεις

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να επιστρέψετε πιο γρήγορα στην εργασία σας ή στον αθλητισμό εφαρμόζοντας προγράμματα αποκατάσης και την κατάλληλη εκπαίδευση στο πως να μην υποτροπιάσει ο τραυματισμός.

Εκπαίδευση για ορθή χρήση ειδικού εξοπλισμού

Ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη μιας πάθησης χρησιμοποιελιται και ο κατάλληλος εξοπλισμός.Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να καθοδηγήσει στην σωστή χρήση πολλών τύπων εξοπλισμού- βοηθημάτων όπως νάρθηκες, αναπηρικά αμαξίδια, βακτηρίες(πατερίτσες) κ. α.

Αποκατάσταση και εκπαίδευση πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

Αν κάποιος έχει χειρουργηθεί ή πρόκειται να χειρουργηθεί, ο φυσικοθεραπευτής είναι ειδικευμένος να εφαρμόζει προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προγράμματα για να κινητοποιείσει τον ασθενή ξανά, χωρίς να παραταθεί η διάρκεια αποκατάστασης πέρα από το αναμενόμενο αλλά αντιθέτως να επιταχύνει την διαδικάσία ποκατάστασης.

1900x800-home-runner

Iasis.eu 2016 All rights reserved | Created by e-Novo